Reklamační řád

Záruční podmínky - Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad, návod k použití v českém jazyce spolu se záručním listem. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka se vztahuje na:

  • správnou funkci strojku a výrobní vady, 
  • správnou funkci stříhacích hlavic a výrobní vady,
  • správnou funkci plastových hřebenů a výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na: 

  • vady způsobené cizím zásahem (neodborná výměna stříhací hlavice,...), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota, styk se silným magnetickým polem),
  • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním - poškrábání, odření, dle §619 Občanského zákoníku.

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží: 

  • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci, 
  • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za expresního kurýra).